תגים :רב עיר

חדשות כללי קהילה ודת

הרב דוד רייסנר נבחר ע"י שר התורה למרא דאתרא בחריש

בהוראת גדולי ישראל ולאור ההתפתחות המרשימה של העיר הוכתר הרה"ג רבי שמואל דוד רייסנר שליט"א רב קהילת "עטרת שלמה" מודיעין עילית וחתנו של מרא דאתרא ביתר הרב דוד צבי אורדנטליך זצ"ל לכהן כ"מרא דאתרא" בעיר חרישקרא עוד