תגים :מנייני תפילות בחריש

קהילה ודת

תמונת מצב: מנייני התפילות בשכונת בצוותא

אחרי שעשרות משפחות שומרי תורה ומצוות כבר התאכלסו בשכונת בצוותא, יש כבר 3 מניינים פעילים בשכונה, כרגע המניינים פעילים בעיקר בשבתות, שני מניינים ספרדיים ועוד מניין אשכנזי, בקרוב יתאכלסו עוד עשרות משפחות ומספר המניינים צפוי לגדולקרא עוד