תגים :גאב"ד ירושלים

חדשות כללי קהילה ודת

העדה החרדית הכריזה על חריש כעיר השלישית של "העדה"

בהשתתפות חברי הבד"צ והאדמו"רים מתולדות אהרן ומשכנות הרועים, הגרי"ד טורצ'ין רב קהילות הפרושים, והגר"מ קרמר ממנהיגי חסידות ברסלב | הוכרז על פתיחת מוסדות שלא יתוקצבו מהמדינה, וכן קהילות פרושים, ברסלב, ומשכנות הרועים - שיצטרפו לקהילת ומוסדות 'תולדות אהרן' בעיר | במעמד הוכתר הגאון ר' יוסף שמואל וואלעס למו"צ העדה החרדית בחרישקרא עוד