תגים :בצוותא חרדים

קהילה ודת

שישו ושמחו בשמחת התורה: הכנסת ס"ת בבית הכנסת הליטאי בשכונת

מאות אנשים ליוו את הכנסת ספר התורה לבית הכנסת הליטאי - "אהבת התורה", במעמד השתתפו רבנים ואנשי ציבור, כמו כן במעמד השתתפו הנגיד שתרם את ספר התורה ובנו שהגיע לגיל מצוות בשעה טובה, גדול היה המעמד לכבודה של תורהקרא עוד