בתי כנסת רבים קיבלו צו פינוי לאוהלים

 בתי כנסת רבים קיבלו צו פינוי לאוהלים

מאת: נועם ברוכים

הקורונה כמעט מאחורינו, אבל בעיריית חריש משוכנעים שהקורונה מאחורינו, שכן הם הוציאו למספר לא מבוטל של אוהלים ששימשו כבתי כנסת – צו פינוי.

בתי הכנסת הבנויים, שבנו גם אוהל בשטח בית הכנסת וקיבלו צו פינוי הם: מקדש שלמה, ניגון חדש וראשית תבואתו.

עוד מספר אוהלים שמשמשים כבית כנסת היחיד באזורם קיבלו גם הם את צו הפינוי.

דוגמא לצו פינוי
דוגמא לצו פינוי

כך נכתב בצו הפינוי:

"מבדיקת מפקחי הוועדה עלה, כי טרם פורק האוהל הזמני שהוקם על ידכם לצורך הפעלת בית כנסת בתקופת התפרצות נגיף הקורונה, ולאור המגבלות שחלו באותה עת."

עוד כתוב:

"התקופה להשארת אוהל זמני זה חלפה, וגם הטעמים להקמתו כבית כנסת עקב ובגין מגבלות נגיף הקורונה, אינם מתקיימים עוד."

"השארת האוהל הזמני הנ"ל ואי פירוקו בחלוף התקופה המותרת לכך בחוק(ארבעה חודשים) והמשך הפעלות כבית כנסת מהווה, לכאורה, עבירה על הוראות חוק התכנון והבנייה במקרקעין שבנדון."

ופה הוועדה חורצת את הדין וכותבת חד משמעית: 

"הינכם נדרשים לפנות את האוהל הזמני שבנדון, לפרק את האוהל ולהחזיר את המקרקעין שבנדון לקדמותם וכפי שהיו טרם הקמת האוהל הנ"ל, וזאת עד ליום 18/04/2021 בשעה 10:00."

"אם לא תפעלו כאמור ובהתאם לנדרש תישקל נקיטת צעדים מנהליים ו/או משפטיים כנגדכם."

כל הקהילות בחריש, קיבלו את השמועה בצורה קשה מאוד, על אף הקורונה, ההגירה של תושבים מסורתיים, דתיים וחרדים לא פחת, אלא גדל, ועד עכשיו, המתפללים היו באים ומתחלקים בין בתי הכנסת לאוהלים, כדי לא ליצור התקהלויות.

בבתי כנסת מסוימים עוד הגדילו לעשות, והקימו מספר מניינים במקביל, למשל בבית כנסת "מקדש שלמה" יש שני מנייני נץ, ועוד 4 מנייני שחרית אחריהם, וכן בכל תפילה יש לפחות 6 מניינים.

 

גבאי בתי הכנסת, לא מוכנים לוותר על האוהלים והחליטו להתאגד, עוד נעדכן בהמשך לגבי נושא זה…

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.